wycinka drewna kominkowego

Kompleksowa wycinka drzew

Naszą domeną jest kompleksowa wycinka drzew w pasach drogowych dróg oraz zabudowie zwartej. Ponadto świadczymy usługi frezowania i rozdrabniania gałęzi oraz konarów drzew.

- wycinka drzew w pasach drogowych
- wycinka drzew w zabudowie zwartej-miasta
- utylizacja gałęzi i konarów drzew
- frezowanie pni
- usuwanie pni
- rozdrabnianie gałęzi