Nasze gatunki

Kliencie

Zanim zaczniesz przygodę z paleniem w kominku zapoznaj się z informacjami zamieszonymi poniżej.

Niezależnie od tego jak długo jest sezonowane, nie nadaje się do palenia w kominku drewno
z drzew iglastych. Zawiera duże ilości żywicy, która, parując, osadza się na szybie oraz wewnątrz komina, tworząc trudną do usunięcia, tłustą warstwę. Żywica pod wpływem wysokiej temperatury może strzelać, co w przypadku kominka otwartego jest szczególnie niebezpieczne. Dodatkowo duże ilości dymu oraz sadzy powstające podczas spalania osadzają się w kominie, zanieczyszczając oraz zmniejszając jego drożność.

Do palenia w kominku nadaje się drewno z drzew liściastych. Spala się ono równomiernie
i nie wytwarza przy tym nadmiaru dymu. Niestety nie jest ono bez wad: jeśli jest mało wysuszone lub krótko sezonowane zawiera zbyt dużo kwasów i garbników, które w trakcie spalania wydzielają dym, sadzę, kwasy, smołę i inne substancje, również zanieczyszczą kominek, przewód kominowy i brudzą szybę.

Przy wyborze odpowiedniego gatunku drewna należy zastanowić się do czego drewno będzie wykorzystywane i jakie efekty z jego spalania chcemy osiągnąć.

Zatem wybierając drewno do palenia w kominku, należy wziąć pod uwagę kilka parametrów jego: gęstość, twardość, łupliwość, zawartość kory, stopień wysuszenia oraz szybkość przesychania.

Gęstość i Twardość: To bardzo ważna cecha fizyczna drewna mająca wpływ na jego kaloryczność i wartość energetyczną. Gęstość drewna czyli jego ciężar jest to stosunek masy do objętości drewna i jest to wartość skorelowana z twardością. Wzrost gęstości powoduje zwiększenie twardości drewna. Gęstość drewna zależy od gatunku, budowy drewna, wilgotności, warunków w jakich rosło oraz z jakiej części zostało pozyskane (odziomek, cześć środkowa, korona). Wyrażona jest w jednostkach g/cm3 lub kg/m3.

Gatunki drewna Gęstość  drewna suchego Wartość opałowa dla drewna o wilgotności około 20%(wartość przybliżona)
kg/m3 kWh/m3 kWh/mp kWh/kg
Liściaste
Grab 750 3300 2200 3,70
Buk 680 3100 2200 3,80
Dąb 670 3100 2200 4,00
Jesion 670 3100 2200 3,80
Akacja 650 3000 2100 4,10
Wiąz 640 3000 1900 3,90
Klon 590 3000 1900 4,10
Kasztan 580 3000 1900 4,10
Orzech 560 3000 1900 4,10
Brzoza 520 2900 1900 4,10
Olcha 490 2900 1500 4,10
Wierzba 440 2100 1400 4,10
Topola 410 2100 1400 4,20
Iglaste
Modrzew 550 2700 1900 4,00
Sosna 510 2600 1800 4,10
Świerk 430 2100 1500 4,00
Jodła 410 2200 1550 4,20

Łupliwość drewna czyli właściwość polegająca na rozłupaniu drewna pod wpływem działania narzędzi np. siekiery zależy od gatunku i budowy drewna. W miarę wzrostu gęstości drewna maleje jego łupliwość.

Zawartość kory: duży udział kory w drewnie kominkowym wpływa na jego wartość opałową. Drewna z grubą korą trzeba zamówić więcej co wpływa na koszt ogrzewania.
Z reguły drewno z dużą zawartością kory będzie również się bardziej dymić co może obniżyć jakość opałową.

Stopień wysuszenia: cechą, na którą koniecznie należy zwrócić uwagę w momencie zakupu drewna jest stopień jego wysuszenia. Drewno mokre pali się bardzo słabo albo wcale, bardzo dymi i posiada mało wartości grzewczych. Bezpośrednio po ścięciu ma ono 60-70% zawartości wody. Aby nadawało się do palenia i dawało przy tym dużo ciepła, trzeba je wysuszyć lub sezonować aby wilgotność wynosiła 15-25%. Można ją sprawdzić wilgotnościomierzem lub prościej stuknąć jednym kawałkiem drewna o drugi i sprawdzić jaki wydaje dźwięk. Suche drewno jest “dźwięczne”, mokre wydaje stłumiony, głuchy odgłos.

Szybkość przesychania: cecha, która ma znaczenie, kiedy kupujemy drewno świeżo ścięte
i musimy zaczekać na jego wyschnięcie. Właściwość ta, decyduje o tym, po jakim czasie sezonowania drewno będzie się nadawało do spalenia w  kominku. Różnice w czasie przesychania są bardzo duże i mogą wahać się od kilku miesięcy w przypadku brzozy, aż do dwóch lat w przypadku dębu.

 

Gatunki drewna:

Umownie możemy podzielić drewno liściaste na gatunki twarde, średnie i miękkie.

Twarde gatunki  ze względu na wysoką gęstość palą się długo i dają dużo ciepła. Do nich możemy zaliczyć: grab, buk, dąb, jesion, akację. Wartościowe są też drzewa owocowe takie jak: śliwa, jabłoń i grusza oraz spotykane najczęściej w lasach: czeremcha, jarząb, głóg. Gatunki owocowe dzięki swojej niesamowitej gęstości posiadają bardzo dobre walory grzewcze a przy spalaniu wydzielają specyficzny i przyjemny zapach.

Drewno liściaste o średniej gęstości charakteryzuje się mniejszą twardością i wartością opałową. Zaliczamy takie gatunki jak: brzoza, klon, orzech i wiąz a z owocowych wiśnia
i czereśnia.

Miękkie gatunki analogicznie spalają się najszybciej i dają  najmniej ciepła,  należą do nich: olcha, topola, wierzba, wierzba, lipa.

 

Miary objętości  drewna:

  1. metr sześcienny (m3) – tzw. kubik
  2. metr przestrzenny (mp)
  • przestrzenny układany (mpu)
  • metr przestrzenny nasypowy (mpn)

Metr sześcienny (m3) = kubik to objętość odpowiadająca sześcianowi drewna, bez pustych przestrzeni pomiędzy kawałkami drewna o wymiarach  1m x 1m x 1m.

1 m3 = 1,54mp.

Metr przestrzenny (mp) to miara objętości używana w handlu drewnem opałowym
i kominkowym.  To najczęściej stosowana miara po ułożeniu drewna pociętego i połupanego która mieści się w przestrzeni 1m3 uwzględniająca puste przestrzenie oraz nierówne kształty drewna.

1 mp = 0,65m3

W terminologii sprzedawców drewna kominkowego i opałowego można napotkać dwa umowne pojęcia metrów przestrzennych: metr przestrzenny nasypowy (mps) i metr przestrzenny układany (mpu).

Metr przestrzenny układany (mpu) to najbardziej wiarygodny  i użyteczny wskaźnik pomiaru objętości ilości drewna  równomiernie pociętego, połupanego i ułożonego bardzo dokładnie np. na palecie 0,80m x 1,20m x 1,00m lub w skrzyni o wymiarach 1m x 1m x 1m.

1 mpu = 0,47 m3

Metr przestrzenny nasypowy (mpn) to najmniej dokładny wskaźnik pomiaru ilości drewna spowodowany różnorodnością wolnych przestrzeni znajdujących się pomiędzy szczapkami drewna. Jest to drewno narzucane ręcznie luzem lub za pomocą taśmociągu na skrzynię ładunkową.

1mpn = 0,68 mpu = 0,48 m3

Gatunki drewna

Akacja

Robinia akacjowa zwana potocznie akacją lub grochodrzewem posiada zbliżone wartości do drewna dębowego – jest ciężka i twarda jednak o wiele szybciej przesycha.

Minusem drewna robinii jest bardzo duży udział kory – powyżej 20%. Wartość opałowa 2100 kWh/mp (4,1 kWh/kg).

Brzoza

Drewno brzozowe jest bardzo popularnym gatunkiem kominkowym. Posiada dobrą kolorystyczność oraz palność – nawet jako drewno świeże. Udział kory wynosi 12 %. Brzoza jest jednym z najszybciej przesychających gatunków drewna kominkowego. Kolejną zaletą może być łatwość łupania oraz dostępność na rynku. Wartość opałowa 1900 kWh/mp (4,3 kWh/kg).

Buk

Jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych gatunków drewna kominkowego. Posiada bardzo dużą gęstość w stanie świeżym przy bardzo niskim udziale kory – tylko 7 %. Do zalet tego drewna można zaliczyć także świetną łupliwość i stosunkowo szybki czas przesychania. Wartość opałowa (drewna suchego) 2200 kWh/mp (4,2 kWh/kg). Największą wadą drewna bukowego jest ograniczona podaż i deficyt tego towaru na rynku.

Dąb

Dąb jest bardzo dobrym drewnem opałowym ze względu na swą gęstość i kaloryczność. Posiada jednak duży udział kory w drewnie – ponad 20 % oraz wysoką zawartość taniny co sprawia, że drewno dębowe musi schnąć dłużej niż pozostałe gatunki drewna. Dąb uznaje się także za gatunek stosunkowo trudny do łupania. Wartość opałowa 2100 kWh/mp (4,2 kWh/kg).

Jesion

Zalicza się do najlepszych gatunków drewna kominkowego. Drewno jesionowe ma dużą gęstość i względnie cienką korę – 14 %. Cechuje się również łatwością łupania i stosunkowo szybkim czasem przesychania. Wartość opałowa 2100 kWh/mp (4,2 kWh/kg).

Sosna

Drewno nie polecane do kominków ze względu na niewielką gęstość i dużą zawartość żywicy, która sprawia, że drewno spala się szybko i nierównomiernie powodując konieczność częstego dokładania polan do kominka. Spalaniu sosny towarzyszy specyficzny trzask, iskrzenie oraz żywiczny aromat. Niestety duże ilości dymu oraz sadzy powstające podczas jej spalania osadzają się na wewnętrznych elementach kominka, szybie oraz w kominie, zanieczyszczając go i zmniejszając jego drożność. Gatunki iglaste optymalnie nadają się do spalania w zamkniętych paleniskach, piecach centralnego ogrzewania lub kaflowych. Rozdrobnione kawałki sosny w postaci tzw. drzazgi świetnie sprawdzają się jako rozpałka. Wartość opałowa 1700 kWh/mp (4,4 kWh/kg).